Informacja techniczna
Ilość głowic 10
Maksymalna prędkość 60min
Wielkość szalki 1000ml
Zakres wagi 10-1000gr
Szerokość opakowania 60-190mm
Długość opakowania 50-230mm
Maks. szerokość folii 400mm
Dokładność 0.5-2gr / 0.5-2gr
Zapotrzebowanie w energię elektryczną 220V / 5kW / 50-60Hz / 10A
Sprężone powietrze 0.3cmb / 0.6Mpa
Wymiary 1556x1366x2078mm
Waga 500kg